10 Haziran 2008 Salı

Anonim Şirketin Kanuni Tanımı

Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirket Tanımı
Türk Ticaret Kanunu md. 269/1 hükmü Anonim Şirketi : "Anonim şirket, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirkettir" şeklinde tanımlamıştır.

Aynı maddenin 2. fıkrasında "Ortakların mesuliyeti, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahduttur." hükmü yer almaktadır.


Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Anonim Şirket Tanımı
Tasarının md. 329/1 hükmü Anonim Şirketi: "Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir." şeklinde tanımlamıştır.

Aynı maddenin 2. fıkrasında "Paysahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. " hükmü yer almaktadır.

Hiç yorum yok: